مطالعۀ توسعة کمی و کیفی زیارت در وهلة نخست، مستلزم بازشناسی مفهوم و فرهنگ زیارت است. این بازشناسی  در چارچوب مهندسی تمدن اسلامی صورت می­گیرد و منتهی به تولید مفاهیم و ادبیاتی می­شود که در فرایند توسعة کمی و کیفی زیارت مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ در این مطالعه زیارت به صورت مؤلفه مهم و کلیدی در مهندسی تمدن اسلامی مورد توجه قرار می­گیرد که به عنوان یک منبع و سرچشم مهم برای فرهنگ­سازی و انسان­سازی مورد استفاده قرار می­گیرد. در این راستا لازم است با عنایت به الزامات مهندسی فرهنگ دینی و مهندسی تمدن اسلامی ترجمه­ای جدید از مفاهیم زیارت صورت گرفته و در قالب یک سند بالادستی یا مدل مفهومی در مراحل بعدی طرح مورد استفاده قرار گیرد. مهمترین خاصیت این سند این است که تراز مفهومی و ارزشی زیارت را تعیین می­نماید و آنرا به عنوان یک ثروت عظیم مادی و معنوی که می­تواند منشأ تولیدات و تحولات تمدنی و فرهنگی باشد مورد توجه مهندسان فرهنگی و تمدن اسلامی قرار می­دهد. ادامه
طرحهای مطالعاتی مرحله نخست


مهم‌ترین طرح‌های تحقیقاتی پژوهشی و مطالعاتی در فاز (1) مطالعه

طرحهای مطالعاتی مرحله دوّم
مهمترین طرح های تحقیقاتی ـ پژوهشی و مطالعاتی در فاز(2) مطالعه طرح
طرحهای مطالعاتی مرحله سوّم
مهمترین طرح های تحقیقاتی ـ پژوهشی و مطالعاتی در فاز(3) مطالعه طرح
آرشیو پروژه های مطالعاتی »
آدرس دبیر خانه طرح: مشهد - بلوار سجاد - خیابان امین - نبش امین 2 - پلاک 28
تلفن: 6088210-6088211

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
 
عنوان پیام :  
متن پیام :

درباره طرح پروژه های مطالعاتی کتابنامه زیارت نشریات و ویژه نامه ها پروژه های اجرایی تماس با ما